MODERNIZACJA STADIONU IM. E. POLA W ZABRZU

 

Modernizacja  Stadionu im. Ernesta Pohla – opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy. Stadionu Miejskiego im. Ernesta Pohla w Zabrzu

 

Inwestor: Gmina Zabrze

 

 • Powierzchnia użytkowa: 93 740,00 m2
 • Kubatura: 236 000,00 m 3
 • Powierzchnia zabudowy: 24 177,00 m2

————————————————————————————————————–

IZBA CELNA W KRAKOWIE

 

Wielowariantowa koncepcja programowo – przestrzenną wraz z programem funkcjonalno – użytkowym oraz wielobranżową dokumentację projektowo – kosztorysową dla obiektu o charakterze biurowo – administracyjnym pn. „Budowa siedziby Izby Celnej w Krakowie przy ul. Pachońskiego 3”.

 

Inwestor: Izba Celna w Krakowie

 

 

 • Powierzchnia użytkowa: 35 065,51 m2
 • Kubatura: 8 034,58 m 3
 • Powierzchnia biurowa: 3120 m2
 • Powierzchnia magazynowa: 670 m2
 • Wartość realizacji projektu: 50 mln zł

 

 

————————————————————————————————————–

UNIWERSYTET RZESZOWSKI  WYDZIAŁ MEDYCZNY

 

Wielobranżowy kompletny projekt budowlany i wykonawczy budowy budynku użyteczności publicznej zakładu opieki zdrowotnej o profilu laboratoryjno-badawczym pn.  „Przyrodniczo-Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych Uniwersytetu Rzeszowskiego”

 

Inwestor: Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie

 

 • Powierzchnia użytkowa: 14 265,31 m2
 • Kubatura: 88 683,68 m 3
 • Wartość realizacji projektu 90 mln pln

 

————————————————————————————————————–

HOTEL COS W ZAKOPANEM

 

Projekt nadbudowy, rozbudowy i przebudowy Internatu Sportowego „Zakopane” w COS/OPO Zakopanem ul. Bronisława Czecha 1.

 

Inwestor: Centralny Ośrodek Sportu w Warszawie

 

 • Powierzchnia użytkowa: 7526,00 m2
 • Powierzchnia zabudowy: 1 988,00 m 2
 • Kubatura: 37 680,00 m 3
 • Powierzchnia magazynowa: 335 m3
 • Powierzchnia konferencyjno-biurowa: 400 m2
 • Wartość realizacji projektu: 33 mln zł

 

————————————————————————————————————–

 

 

KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY

 

WIELOBRANŻOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA DLA INWESTYCJI PN. DOSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU WYŻSZEJ SZKOŁY UMIEJĘTNOŚCI NA POTRZEBY ZESPOŁU INKUBATORÓW TECHNOLOGICZNYCH KIELECKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO

 

Inwestor: Kielecki Park Technologiczny

 

 • Powierzchnia netto istniejącego budynku: 3884,39m2
 • Powierzchnia netto po rozbudowie: 4988,29 m2
 • Kubatura brutto projektowanego budynku: 11500 m3
 • Wysokość attyki po nadbudowie: 19,28 m                                                
 • Wymiary maksymalne Budynku po rozbudowie: 37,20x 41,20
 • ilość kondygnacji podziemnych: 1
 • Ilość kondygnacji nadziemnych: 4
 • Powierzchnia biurowa: 2342 m2
 • Wartość realizacji projektu: 30 mln zł

————————————————————————————————————–

 

PAWILON COS ZAKOPANE

 

KOMPLETNY WIELOBRANŻOWY PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PN. „BUDOWA PAWILONU SPORTOWEGO PRZY STOCZNI WIELKA KROKIEW W ZAKOPANYM”.

 

Inwestor: Centralny Ośrodek Sportu w Zakopanem

 

 • Powierzchnia użytkowa: 2 220,00  m2
 • Kubatura: 8 306,00 m 3
 • Powierzchnia zabudowy: 1 221,00 m2
 • Wartość realizacji projektu: 13 mln zł

 

————————————————————————————————————–

UNIWERSYTET UMCS W LUBLINIE

 

wielobranżowy kompletny projekt budowlany i wykonawczy modernizacji budynków użyteczności publicznej o charakterze biurowo – dydaktycznym pn. „Rozwój i modernizacja bazy dydaktyczno-naukowej na kierunkach priorytetowych UMCS w Lublinie” w ramach Działania 13.1 PO IiŚ, dotyczącego obiektów Wydziału Chemii, Biologii i Nauk o Ziemi, Matematyki, Fizyki i Informatyki”

 

Inwestor: Uniwersytet im. M. Curie – Skłodowskiej w Lublinie

 

Budynek BINOZ:

 • Powierzchnia użytkowa: 10 650,00 m2
 • Łączna powierzchnia pomieszczeń laboratoryjnych: 134,83 m2
 • Kubatura: 39 000,00 m 3

Budynek Chemii:

 • Powierzchnia użytkowa: 3 685,00 m2
 • Łączna powierzchnia pomieszczeń laboratoryjnych: 127,72 m2
 • Kubatura Chemia Duża: 50 130,00 m 3
 • Kubatura Chemia Mała: 16 023,00 m 3

Budynek Fizyki:

 • Powierzchnia użytkowa: 1 255,80 m2
 • Łączna powierzchnia pomieszczeń laboratoryjnych: 4 340,00 m2
 • Kubatura: 5 540,50 m 3

 

————————————————————————————————————–

HALA MWM

 

WIELOBRANŻOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA DLA INWESTYCJI PN. BUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ WRAZ Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ W WYSOKIEJ GŁOGOWSKIEJ

 

Inwestor: MWM Investments Sp. z o.o. Sp. k.

 

 • Powierzchnia biurowa: 1700 m2
 • Powierzchnia magazynowa 5000 m2
 • Wartość realizacji projektu: 13 mln zł

 

 

————————————————————————————————————–

 

 

LABORATORIUM WE WROCŁAWIU

 

OPRACOWANIE WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWO KOSZTORYSOWEJ DLA INWESTYCJI PN. BUDOWA LABORATORIUM WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU WRAZ Z ZAPLECZEM SZKOLENIOWO – EDUKACYJNYM

 

Inwestor: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu

 

 • Ilość kondygnacji podziemnych : 1
 • Ilość kondygnacji nadziemnych:2
 • Powierzchnia zabudowy: 1187,45 m²
 • Kubatura brutto budynku 9499,6 m3
 • Powierzchnia użytkowa wszystkich kondygnacji 3772,25 m2
 • Wysokość budynku do attyki: 8,00 m
 • Wysokość budynku w najwyższym punkcie 9,33 m
 • Wartość realizacji projektu: 12.5 mln zł

————————————————————————————————————-

WARSZAWA IPN

OPRACOWANIE WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWO KOSZTORYSOWEJ DLA INWESTYCJI PN. ADAPTACJA CZĘŚCI BUDYNKU PRZY UL. WOŁOSKIEJ 7 W WARSZAWIE NA POTRZEBY INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ- KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU.

Inwestor: IPN w Warszawie

 

 • Powierzchnia użytkowa objęta opracowaniem: ok. 6800 m2
 • Wartość realizacji projektu: 5.0 mln zł

————————————————————————————————————-

 

SALA KONCERTOWA SINFONIA VARSOVIA

 

WIELOBRANŻOWA DOKUMENTACJA BUDOWLANO – WYKONAWCZA BUDOWY OBIEKTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PN. TYMCZASOWA SALA KONCERTOWA DLA ORKIESTRY SINFONIA VARSOVIA

 

Inwestor: Zarząd Mienia m. st. Warszawy

 

 • Ilość kondygnacji : 1 kondygnacja nadziemna
 • Powierzchnia zabudowy Sali koncertowej 1407,37m²
 • Kubatura brutto budynku Sali koncertowej 5080,00m3
 • Powierzchnia użytkowa Sali koncertowej –                 1016,75m2
 • Wysokość budynku Sali koncertowej w najwyższym punkcie 15,45m
 • Sala koncertowa na 450 osób
 • Projekt obejmował również zagospodarowanie terenu -teren zespołu zabytkowego Wydziału Weterynarii SGGW-AR wraz z cenną zielenią podlegającą ochronie konserwatorskiej wpisana do rejestru zabytków pod nr 789A.

————————————————————————————————————–

 

IZBA CELNA W PRZEMYŚLU

 

WIELOBRANŻOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA DLA INWESTYCJI PN. BUDOWA CENTRUM LOGISTYCZNEGO IZBY CELNEJ W PRZEMYŚLU- KRÓWNIKACH

 

Inwestor: Izba Celna w Przemyślu

 

 • Powierzchnia biurowa: 1030 m2
 • Powierzchnia magazynowa: 4760 m2
 • Wartość realizacji projektu: 60 mln zł

————————————————————————————————————–

 

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY W KRAKOWIE

 

WIELOBRANŻOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA PN. PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA PAWILONU IV ZAKŁADU OPIEKUŃCZO – LECZNICZEGO W KRAKOWIE

 

Inwestor: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie

 

Pawilon nr 4 jest budynkiem przeznaczonym na pobyt pacjentów- osób ciężko chorych i niepełnosprawnych ruchowo.  Łączna pojemność oddziału to 126 łóżek.

 

 • Powierzchnia netto istniejącego budynku: 2672,6 m2
 • Powierzchnia netto po rozbudowie: 2894,02  m2
 • Kubatura brutto projektowanego budynku: 11840,15 m3
 • Wysokość attyki dachu Budynku: 11,00 m n.p.t
 • Wymiary maksymalne Budynku po rozbudowie i ociepleniu  (DxS) : 77,64x 13,60
 • ilość kondygnacji podziemnych : 1
 • Ilość kondygnacji nadziemnych : 3

————————————————————————————————————–

 

 

MUZEUM HISTORYCZNE

 

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ OBEJMUJĄCEJ WIELOBRANŻOWY PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY, PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZ ORAZ PROJEKTY WYKONAWCZE POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW ARANŻACJI POWIERZCHNI EKSPOZYCYJNEJ I BIUROWO-RECEPCYJNEJ W BUDYNKU, W KTÓRYM ZNAJDUJE SIĘ „APTEKA POD ORŁEM” – FILII ODDZIAŁU ZAMAWIAJĄCEGO „STARA SYNAGOGA”, W KRAKOWIE, PLAC BOHATERÓW GETTA 18

 

Inwestor: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

 

 • Powierzchnia użytkowa ok. 169,43 m2
 • Kubatura budynku: ok. 594,44 m3
 • Obiekt użyteczności publicznej pod ochroną konserwatora- znajduje się na terenie układu urbanistycznego dawnego miasta Podgórze wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-608.

 

————————————————————————————————————–

GDYNSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KONKURS – GDYNIA

 

Opracowanie wielowariantowej koncepcji architektonicznej budowy Gdyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

 

Inwestor: Fundacja Gospodarcza w Gdyni

 

 • Powierzchnia działki: 6 846,00 m2
 • Powierzchnia zabudowy dla Inkubatora: 907,00 m2
 • Powierzchnia istniejącej zabudowy: 2 331,00 m2
 • Powierzchnia zabudowy budynków: 1 489,00 m2

 

————————————————————————————————————–

BUDOWA INSYTUTU INFORMATYKI W GDAŃSKU

 

Wielowariantowa koncepcja funkcjonalno – użytkowa oraz wielobranżowa dokumentacja projektowa dla zadania: „Budowa Instytutu Informatyki Wydziału Matematyczno – Fizyczno – Informatycznego Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku”.

 

Inwestor: Uniwersytet Gdański w Gdańsku

 

 • Powierzchnia Instytutu Informatyki: 2 658,00 m2

 

————————————————————————————————————–

 

ZUS KRAKÓW

 

WIELOBRANŻOWY KOMPLETNY PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY PRZEBUDOWY OBIEKTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PN. PRZEBUDOWA PARTERU W BUDYNKU B ODDZIAŁU ZUS W KRAKOWIE NA POTRZEBY SALI OBSŁUGI KLIENTA, ZGODNIE ZE STANDARDAMI ZUS”

 

Inwestor: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Krakowie / oddział przy ul. Pędzichów

 

 • Ilość kondygnacji w budynku objętym obszarem opracowania: 5 kondygnacje nadziemne + 1 podziemna
 • Powierzchnia użytkowa objęta przebudową wynosi łącznie: 720,97 m2
 • Powierzchnia użytkowa po przebudowie wynosić będzie łącznie: 747,73 m2
 • Wysokość pomieszczeń 4,05 m

 

Obiekt znajduje się w strefie urbanistycznej objętej ochroną konserwatorską.

 

————————————————————————————————————–

 

PROSEKTORIUM W STALOWEJ WOLI

 

WIELOBRANŻOWA KOMPLETNA DOKUMENTACJA PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWA MODERNIZACJI BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ O PROFILU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PN. WYKONANIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU PROSEKTORIUM WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI ORAZ PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO KOMPLEKSOWEJ TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU PROSEKTORIUM WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W POWIATOWYM SZPITALU SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI

 

Inwestor:  Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  Powiatowy Szpital Specjalistyczny

 

 • Powierzchnia użytkowa projektowanego Budynku: 123,44 m2
 • Kubatura projektowanego Budynku :  946,06 m3
 • Wysokość najwyższego punktu dachu Budynku : 11,30 m
 • Wymiary maksymalne Budynku  (DxS :13,30 x13,30 m

 

Obiekt znajduje się w strefie urbanistycznej objętej ochroną konserwatorską.

————————————————————————————————————–

 

 

MUZEUM W STALOWEJ WOLI

 

PRZEDMIOTEM OPRACOWANIE JEST DOKUMENTACJA PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ NA MODERNIZACJĘ I ROZBUDOWĘ WYSTAWY COP DLA PRZYSZŁOŚCI. LUDZIE PRZEMYSŁ ARCHITEKTURA, W STALOWEJ WOLI, PRZY UL. HUTNICZEJ 17, CELEM PRZEKSZTAŁCENIA W MUZEUM SZTUKI DEKORACYJNEJ I PRZEMYSŁOWEJ.

 

Inwestor: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli

 

Budynek A:

 • Ilość kondygnacji : 2 kondygnacje nadziemne
 •   1 kondygnacja podziemna
 • Powierzchnia użytkowa budynku A: 4707,24 m2
 • Długość budynku 65,33m
 • Szerokość budynku48,50m
 • kubatura  19973,49 m³

 

Budynek B:

 • Powierzchnia użytkowa Budynku B : 842, 64  m2
 • Wysokość najwyższego punktu dachu Budynku: 8,66 m n. p. t.
 • Wymiary maksymalne Budynku  (DxS):31,75x 19,01 m

 

Obiekt znajduje się pod ochroną Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 

————————————————————————————————————–

 

 

KOMENDA POLICJI W KRAKOWIE

 

OPRACOWANIE WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWO KOSZTORYSOWEJ DLA INWESTYCJI PN. PRZEBUDOWA ORAZ REMONT WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA KP V W KRAKOWIE

 

Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie.

 

W części podziemnej znajduje się zaplecze magazynowo- archiwalne, oraz pomieszczenia techniczne. Powierzchnię parteru zajmują pomieszczenia związane z przyjmowaniem interesantów, dyżurka, pokoje biurowe oraz szatnie dla pracowników obiektu. Na kondygnacjach pierwszej, drugiej i trzeciej mieszczą się głownie pokoje biurowe.

 

 • Powierzchnia netto po przebudowie: 2504,12  m2
 • Kubatura brutto budynku po przebudowie: 9 626 m3
 • ilość kondygnacji podziemnych: 1
 • Ilość kondygnacji nadziemnych:4

————————————————————————————————————–

 

 

WILLA ATMA ZAKOPANE

 

OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO / WYKONAWCZEGO / PROGRAMU KONSERWATORSKIEGO / KOSZTORYSÓW / SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

 

Inwestor: Muzeum Narodowe w Krakowie

 

 • Ilość kondygnacji : 2 kondygnacje nadziemne
 • Powierzchnia użytkowa: 191,00 m²
 • Wysokość budynku w najwyższym punkcie: 8,17m
 • Długość budynku: 19,03m
 • Szerokość budynku: 11,73m

————————————————————————————————————–

ZAGOSPODAROWANIE NARCIARSKIE STOKÓW DĘBOWIEC W BIELSKU – BIAŁEJ

 

Opracowanie pełnozakresowej i pełnobranżowej kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej zagospodarowania stoków Dębowca

 

Inwestor: Urząd Miejski w Brzesku

 

 1. a) trasa narciarska o długości 700m
 2. b) kolej krzesełkowa 4 osobowa
 3. c) system naśnieżania i oświetlenia

 

I/4.  Główne elementy zagospodarowania

 

I/4.1           Budowa czteroosobowej kolei kanapowej o dł. ok. 600m,

I/4.2           Budowa trasy narciarskiej TR1,

I/4.2a         Częściowe wylesienia – poszerzenie trasy,

I/4.2b      Profilowanie trasy nasypami wraz  z przebudową (orurowanie) potoku na odcinku

przebiegającym przez działkę nr 120/9,

I/4.3           Budowa stacji dolnej,

I/4.4           Budowa wyciągu talerzykowego w rejonie górnej części stoku o dł. 84 m,

I/4.5           Budowa trasy narciarskiej TR2 do celów szkoleniowych w górnej części stoku,

I/4.6           Budowa dyżurki-sterowni,

I/4.7           Budowa pawilonu usługowo-socjalnego wraz z sanitariatami,

I/4.8           Budowa sanitariatów w górnej części stoku  ze zbiornikiem szczelnym wybieralnym,

I/4.9           Budowa pompowni,

I/4.10         Budowa zbiornika buforowego o pow. ok. 150m3,

I/4.11         Budowa garażu dla ratraków i armatek śnieżnych,

I/4.12         Budowa dojazdu  i parkingu  przy dolnej stacji,

I/4.13         Budowa snowparku jako  elementy dla uprawiania snowboardu

I/4.14      Budowa kanalizacji opadowej oraz odwodnienia nawierzchni utwardzonych

I/4.15         Budowa systemu sztucznego naśnieżania tras narciarskich oraz rejonów dolnej i górnej

stacji,

I/4.16      Budowa rurociągu wysokociśnieniowego do naśnieżania tras

I/4.17      Budowa linii kablowych do sztucznego naśnieżania,

I/4.18         Budowa oświetlenia stoku narciarskiego wraz z potrzebnymi instalacjami,

I/4.19         Budowa sieci energetycznej,

I/4.20         Budowa placu zabaw dla dzieci,

I/4.21         Budowa parku linowego wraz zapleczem,

I/4.22         Budowa zewnętrznego obiektu bulderingowego,

I/4.23         Budowa ścieżki dydaktyczno – przyrodniczej,

I/4.24         Wyjście na istniejące szlaki,

I/4.25         Budowa przyłącza wodociągu,

I/4.26         Budowa przyłącza kanalizacji,

I/4.27         Budowa przyłącza elektrycznego.

I/4.28         Budowa kanalizacji opadowej.

 

————————————————————————————————————–

 

LABORATORIA MOMONTRS

 

Wielobranżową dokumentację projektowo – kosztorysową placówki badawczej wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi przy ul. Zakopiańskiej 68a w Krakowie

 

Inwestor: MOMO NTRS Polska Sp. z o.o. Kraków

 

 • Ilość kondygnacji : 5 kondygnacje nadziemne
 • Powierzchnia użytkowa: 1 200,00 m2
 • Powierzchnia zabudowy: 170,00 m2

 

————————————————————————————————————–

 

KOMISARIAT POLICJI W GLOGOWIE MAŁOPOLSKIM

 

Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej budynku Komisariatu Policji w Głogowie Małopolskim

 

Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie

 

 • Powierzchnia użytkowa: 500,00 m2
 • Powierzchnia zabudowy: 300,00 m2
 • Kubatura: 2 700,00 m3

 

————————————————————————————————————–

 

SALA GIMNASTYCZNA BRZESKO

 

Wykonanie projektu technicznego sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3  w Brzesku

 

Inwestor: Gmina Brzesko

 

 • Kubatura: 16 968,00 m 3

 

 

————————————————————————————————————–

HALA PRODUKCYJNO – MAGAZYNOWA „BUD – MAT”

 

Projekt zmiany sposobu użytkowania obiektu z Hali Magazynowej na Halę Produkcyjno-Magazynową.

 

Inwestor: Firma OSEDAX Mariusz Merta Pisarzowice

 

 • Powierzchnia użytkowa: 5 428,00 m2
 • Kubatura: 53 000,00 m 3

 

————————————————————————————————————–

HALA SPORTOWA W  ROPRZYCACH

 

Zaprojektowanie rozbudowy i przebudowy Zespołu Szkół w Gnojnicy Dolnej o salę gimnastyczną i przedszkole.

 

 

Inwestor: Gmina Ropczyce

 

 • Powierzchnia użytkowa: 1 103,00 m2
 • Kubatura: 7 670,00 m 3

 

————————————————————————————————————–

KĄPIELISKO W KOSZĘCINIE

 

Wielobranżowy projekt budowlano – wykonawczy basenu kąpielowego przy ul.  Sportowej w Koszęcinie

 

Inwestor: Gmina Koszęcin

 

 • Powierzchnia zabudowy: 2 000,00 m2

 

————————————————————————————————————–

CENTRUM EDUKACJI GLEBOZNAWCZEJ WYDZIAŁU LESNICZEGO UNIWERSYTETU ROLNICZEGO W KRAKOWIE

 

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Adaptację pomieszczeń wraz z modernizacją na potrzeby „Centrum Edukacji Gleboznawczej” Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego Im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, al. 29 listopada 46

 

Inwestor: Uniwersytet Rolniczy im H. Kołłątaja w Krakowie

 • Powierzchnia użytkowa: 145,00 m2
 • Kubatura: 350,00 m 3

 

 

————————————————————————————————————–

ARANŻACJA WNETRZ W SZPITALU RYDYGIERA W KRAKOWIE

 

Wielobranżową dokumentację budowlano-wykonawczą budynku użyteczności publicznej o charakterze aranżacji wnętrz wraz z programami funkcjonalno użytkowymi dla zadania:

 

1). Koncepcja aranżacji holu głównego w dwóch wariantach lokalizacyjnych:

1.z uwzględnieniem rejestracji z programem funkcjonalno użytkowym

 1. bez uwzględnienia rejestracji z oprogramowaniem funkcjonalno użytkowym

 

2). Koncepcja rejestracji do poradni w dwóch wariantach lokalizacyjnych:

 1. segment C2, poziom 0 z programem funkcjonalno – użytkowym
 2. poradnie w budynku kuchni z programem funkcjonalno – użytkowym.

 

 

Inwestor: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie

 

Hol główny:

 • Powierzchnia zabudowy: 1 780,70 m2

Hol główny z rejestracją:

 • Powierzchnia zabudowy: 260,10 m2

Kuchnia:

 • Powierzchnia zabudowy: 265,15 m2

Segment C:

 • Powierzchnia zabudowy: 134,80 m2

 

————————————————————————————————————–

STADION SPORTOWY MOSIR W MIELCU

 

Opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki górnych trybun stadionu sportowego MOSIR w Mielcu.

 

Inwestor: Gmina Miejska Mielec

 

————————————————————————————————————–

PRZEDSZKOLE W MIKOŁOWIE ul. Żwirki i Wigury

 

Opracowanie dokumentacji projektowej wykonania robót budowlanych Przedszkola nr 1 przy ul. Żwirki i Wigury 29

 

Inwestor: Gmina Mikołów

 

 • Powierzchnia użytkowa: 412,00 m2
 • Kubatura: 3 975,00 m 3

 

————————————————————————————————————–

PRZEDSZKOLE W MIKOŁOWIE ul. Konstytucji 3-go Maja

 

Opracowanie dokumentacji projektowej wykonania robót budowlanych Przedszkola nr 3  przy ul. Konstytucji 3-go Maja.

 

Inwestor: Gmina Mikołów

 • Powierzchnia użytkowa: 726,00 m2
 • Kubatura: 3 516,00 m 3

 

————————————————————————————————————–

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W MYŚLENICACH

 

Modernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych – Małopolski Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach

 

Inwestor: Zespół Szkół Ponagminazjalnych Małopolski Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Myślenicach

 

 • Powierzchnia użytkowa: 11 967,00 m2
 • Powierzchnia zabudowy: 5 230,10 m 2
 • Kubatura: 58 468,90 m 3

 

————————————————————————————————————–

PAWILON CHORYCH OTUA W PARZYMIECHACH

 

Przebudowa Pawilonu Chorych Nr 2 Ośrodka Terapii uzależnień ód Alkoholu w Parzymiechach, ul. Częstochowska 1.

 

Inwestor: Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu w Parzymiechach

 

 • Powierzchnia obiektu: 1 010,00 m2
 • Kubatura: 4 173,00 m 3

 

————————————————————————————————————–

MCK TARNÓW

 

Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji siedziby Mościckiego Centrum Kultury w Tarnowie Mościcach wraz z infrastrukturą techniczną.

 

Inwestor: Mościckie Centrum Kultury w Tarnowie Mościcach

 

 • Powierzchnia użytkowa: 5 050,63 m2
 • Powierzchnia całkowita: 6 676,70 m 2
 • Kubatura: 26 346,00 m 3

 

————————————————————————————————————–

BIURO GEODEZJI I KATSTRU PRZY UL. MARSZAŁKOWSKIEJ 77/79 W WARSZAWIE

 

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy parteru i antresoli w budynku biurowym przy ul. Marszałkowskiej 77/79 w Warszawie, na potrzeby Biura Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy.

 

Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa

 

 • Powierzchnia objęta przebudową: 1 300,00 m2
 • Powierzchnia całkowita: 6 700,00 m 2
 • Kubatura: 20 000,00 m 3

 

————————————————————————————————————–

BOISKO SPORTOWE  W KRAKOWIE

 

Kompletny wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy dwóch oświetlonych i ogrodzonych boisk: piłkarskiego i wielofunkcyjnego, oraz zaplecza sanitarno-szatniowego.

Dla zamówienia: „Projekt typowy dla Orlika III edycji w ramach programu „ Moje boisko –Orlik 2010”.

 

Inwestor: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie

 

 

 • Powierzchnia terenu: 3 398,00 m2
 • Powierzchnia użytkowa: 56,29 m 2
 • Kubatura: 253,54 m 3

 

————————————————————————————————————–

HALA SPORTOWA „WRÓBLOWIANKA” W KRAKOWIE

 

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego hali sportowej na terenie KS  Wróblowianka w Krakowie, ul. Wróblowicka 58.

 

Inwestor: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie

 

 • Powierzchnia użytkowa: 2 226,21 m2
 • Powierzchnia zabudowy: 1 519,28 m 2
 • Kubatura: 16 091,86 m 3

 

————————————————————————————————————–

MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH W  WARSZAWIE

 

Studium wykonalności budowy budynku biurowego wraz z zagospodarowaniem terenu działki o numerze ewidencyjnym 14/2 obręb 1-08-31 przy ul. Tanecznej 67 w Warszawie.

 

 

Inwestor: Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

 

 • Powierzchnia użytkowa: 9 546,00 m2
 • Powierzchnia zabudowy: 2 500,00 m 2
 • Kubatura: 28 300,00 m 3
 • Ilość kondygnacji nadziemnych: 3
 • Ilość kondygnacji podziemnych: 2

————————————————————————————————————–

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W  KRAKOWIE

 

Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej budynku użyteczności publicznej dla zadania:

 

 1. Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej na przebudowę oraz remont elewacji oraz
 2. Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej na wykonanie klimatyzacji pomieszczeń w budynku biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie
  przy al. Słowackiego 17a

 

 

Inwestor: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie

 

 • Powierzchnia użytkowa: 2 138,00 m2
 • Powierzchnia zabudowy: 388,00 m 2
 • Kubatura: 8 797,00 m 3

 

————————————————————————————————————–

SALA KONCERTOWA GCK W KATOWICACH  ŁĄCZNIE Z INWENTARYZACJĄ.

 

Projekt koncepcyjny oraz projekt budowlano – wykonawczy windy towarowo – osobowej dla obsługi Sali Koncertowej obiektu Górnośląskiego Centrum Kultury w Katowicach.

 

Inwestor: Górnośląskie Centrum Kultury w Katowicach

 

 • Powierzchnia całkowita: 12 039,00 m2
 • Kubatura: 119 740,00 m 3
 • Inwentaryzacja: 9 360 m3

 

————————————————————————————————————–

BASENY GEOTERMALNE W BAŃSKIEJ

 

Wielobranżowa dokumentacja projektowo – kosztorysowa krytego basenu w „Kompleksie Basenów Geotermalnych w Bańskiej Niżnej”.

 

Inwestor: Kurort Zakopane Poland w Zakopanem

 

 • Powierzchnia użytkowa: 4 037,00  m2
 • Powierzchnia lustra wody: 864,00 m2

 

————————————————————————————————————–

AGH LABORATORIA

 

Wielobranżowy kompletny projekt budowlany i wykonawczy modernizacji budynku użyteczności publicznej o profilu laboratoryjno-edukacyjnym pn. „Modernizacja (przebudowa) pomieszczeń w pawilonie B-3 n. parter na laboratorium technologiczne WIMiR”.

 

Inwestor: Akademia Górniczo – Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie

 

 • Powierzchnia użytkowa: 607,70 m2
 • Kubatura: 3 493,27 m 3

 

————————————————————————————————————–

UNIWERYSTET ROLNICZY KRAKÓW – DOSTOSOWANIE BUDYNKU WYDZIAŁU LESNEGO DO PROCEDUR P.POŻ. 

 

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie zadania pn. Realizacje decyzji nakazowych wskazanych przez Państwową Straż Pożarną: Dostosowanie budynku Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego przy al. 29-tego Listopada 46 w Krakowie do wymogów przeciwpożarowych.

 

Inwestor:  Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

 

 • Powierzchnia użytkowa –  część wysoka: 7 577,60  m2
 • Powierzchnia użytkowa – część niska z przewiązką: 7 209,20 m2

 

————————————————————————————————————–

SALE AUDYTORYJNE AGH KRAKÓW

 

Wielobranżowy kompletny projekt budowlany i wykonawczy modernizacji części budynku użyteczności publicznej o profilu laboratoryjno – edukacyjnym pn. „Przebudowa sal audytoryjnych Ai B w pawilonie D – 10”.

 

Inwestor: Akademia Górniczo – Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie

 

 • Powierzchnia użytkowa: 890,00 m2
 • Kubatura: 2 160,00 m 3

 

————————————————————————————————————–

SALA BALETOWA PRZY UL. ŚW GERTRUDY KRAKÓW

 

Kompletny wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy budowy sali tanecznej oraz przebudowy budynku magazynowego na zaplecze sanitarne projektowanej Sali przy ul. Św. Gertrudy 4 w Krakowie.

 

 

Inwestor: Urząd Miasta w Krakowie

 

 • Kubatura: 1 915,00 m 3
 • Powierzchnia użytkowa: 930,00 m2

 

 

————————————————————————————————————–

ASP SZCZECIN

 

Wielobranżowy kompletny projekt budowlany i wykonawczy modernizacji budynku Akademii Sztuk Pięknych w Szczecinie przy ul. Grodzkiej 50 / Kuśnierskiej.

 

Inwestor: Akademia Sztuki w Szczecinie

 

 • Powierzchnia użytkowa: 1 917,27 m2

 

————————————————————————————————————–

MODERNIZACJA SZKOŁY W WARSZAWIE

 

Wykonanie inwentaryzacji budynku i opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej modernizacji budynku LO nr 33 i gimnazjum nr 50 przy ul. Bema 76 w Warszawie.

 

Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa, Urząd Dzielnicy Wola w Warszawie

 

 • Kubatura: 24 700,00 m 3
 • Powierzchnia zabudowy: 1 317,00 m2
 • Powierzchnia użytkowa: 7 917,27 m2

 

 

MOMO ntrs Polska sp. z o.o.

ul. Długa 56/1
31-146 Kraków
Polska

tel. +48 692 744 280

momontrs@protonmail.com

<
>
>
<